O mně

Mgr. Lucie Machová

 

Terapeutka Lucie Machová

Jsem vystudovaný psycholog a diplomovaný Gestalt psychoterapeut. 

Svou praxi jsem začala v roce 2013, spoluprací se Společností podporující neplodné ženy, muže a páry. Byla to zajímavá zkušenost a jsem za ni vděčná. Nasměrovala mě k širšímu tématu rodičovství, mateřství, proč jsou pro nás matky a otcové tak důležitými osobami v životě a jak se jejich vliv objevuje ve vztahu k sobě samému, partnerovi i dítěti, a také dalším osobám (k přátelům, šéfovi/šéfové, spolupracovníkům a dalším). 

Ač rodiče nemusí být ten jediný vlivný faktor v našich prvních dvaceti letech, myslím, že po zkušenostech z individuálních i párových terapií mohu tvrdit: „rozhodně se nedá říci, že by vliv neměli". 

A tak vznikly i tyto stránky nabízející přímou pomoc v tématech a situacích, která jsou s mateřstvím, otcovstvím a rodičovstvím úzce či vzdáleně spojena. Život ukazuje, že je jich nespočet a často jsou neobvykle kreativní. 

 

Ve své praxi jsem nikdy necítila potřebu se nějak úzce specializovat jen na určitá témata, obtíže nebo typy klientů. Snažím se se pravidelně vzdělávat v psychoterapeutické i klinické oblasti, a nabízet psychologickou pomoc šířeji, než je zde na těchto stránkách definovaná. Mé klienty obecně trápí například úzkosti, obavy, nejistota, panické ataky, strach, smutek nejasné povahy, deprese, děsivé myšlenky, fyzické napětí nebo bolest. Někdy klient/ka přichází a prostě ví, že mu/jí není dobře, psychicky nebo fyzicky, často obojí, a teprve spolu se rozhlížíme, co k danému prožívání přispívá, jaké jsou jeho/její potřeby a jaké strategie, které se dosavadním celým životem naučil/a, k tomu používá. 

 

Poslední roky se s nadšením cíleně zajímám a rozvíjím v terapii párového vztahu. To, jak se vztahujeme sami k sobě a následně k druhému je téma plné kreativity, ale také zaseknutí a opakování starých méně funkčních vzorců. Jak většina z nás v dětství pocítila, vztah páru má vliv i na vnímání a prožívání dítěte, jeho vývoj a jeho budoucí vztah k sobě a k druhému, nebo ke skupině, společnosti, světu. Roviny kontaktu „individuum - pár - rodina - skupina - komunita - společnost" stojí dle mého názoru v základu právě na vztahu mezi partnery.  A je potřebou člověka, aby i v partnerském vztahu zažíval pocit bezpečí, opory, lásky a porozumění. 

Párová terapie není lehkou disciplínou a vyžaduje od klientů odvahu a chuť vyjít z komfortní zóny. Když se to povede, zraje nejen vztah ale i každý z páru samostatně. 

Při své práci vycházím zejména z principů Gestalt terapie, která je mou odbornou základnou. Ta předpokládá, že lidé potenciálně mají všechny nezbytné schopnosti, aby vyřešili své problémy nebo čelili svým obtížím. Nicméně někdy lidé uvíznou a potřebují s něčím pomoci. Svoji úlohu jako terapeutky vnímám v tom, že vám pomohu zřetelněji vidět, v jaké situaci jste se ocitli, zjistit jakou roli v ní hrajete, a experimentovat s hledáním nových řešení nebo způsobů, jak těmto obtížím čelit.

 

Přehled základního odborného vzdělávání:

 • Fakulta sociální studií MU v Brně obor psychologie
 • Komplexní pětiletý psychoterapeutický výcvikový program v Gestalt terapii, Dialog Brno, zakončený certifikační zkouškou
 • 2012 - Párová terapie, Rita a Robert Resnick (Los Angeles)
 • 2013 - Gestalt terapie, Claudia a Zish Ziembinski (Australie)
 • 2015 - Gestalt terapie v klinické praxi, Jay Lewin (USA)
 • 2015 - Setkání s klienty v tělovém procesu, Peter Philippson (GB), supervizní workshop  
 • 2016 - Gestalt terapie v klinické praxi, Jay Lewin (USA), workshop
 • 2016 - Gestalt terapie s dětmi a adolescenty, Lynn Stadler (USA), workshop
 • 2017 - Aspekty terapeutické práce pro oběti trestných činů (Miroslav Bubeník, Nomie)
 • 2019 - Sexualita a intimita ve vztazích, Dr. Nancy Amendt-Lyon (Rakousko)
 • 2019 - Duševní zdraví v těhotenství a po porodu, Prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph. D. (NUDZ, Klecany)
 • 2016 - 2019 - Advanced training programme in Gestalt psychotherapy focused on 
  therapeutic work under supervision, Tali Bar-Yoseph Levine, DPsych. (Israel), Jay Levin, M.A. (USA)
 • 2021 - Gestalt terapie a hysterie, Rosaria Lisi, Giovanni Turra (Itálie)
 • 2022-2023 - Terapie párového vztahu, Marie Zemanová, Jan Knop (ČR)
 • 2023 - Těla v poli, Julianne Appel-Opper (Německo)

 

Pracuji pod supervizí pod vedením PhDr. Jaromíra ChrášťanskéhoMUDr. Michaeli Horáčkové

 

Jsem členkou ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO GESTALT TERAPII.

Při svépráci se řídím etickým kodexem České psychoterapeutické společnosti ČPS JEP . 

 

Spolupracuji s kolegy z Psychoterapeutického centra Alivio na Praze 6, kde jsem v minulosti také pracovala.

 

Více informací o mé odborné praxi a zaměření naleznete na mém psychoterapeutickém webu WWW.LUCIEMACHOVA.CZ

 Vážení zájemci o psychoterapii, věnujte prosím pozornost aktuálním informacím v části "Kontakt". Děkuji.

 

 

Potřebujete konzultaci ještě před vánočními svátky? Nabízím uvolněný termín ve středu 21.12. v 9 hod. / 80min. Jak na to? Volejte nebo pište, viz záložka "Kontakt". 

 

 

Vítejte na místě pro ty, kteří se ocitli v obtížné životní situaci úzce či vzdáleně spojené s mateřstvím, rodičovstvím a partnerskými vztahy...

 

Vážení čtenáři a klienti, přeji Vám ze srdce vše nejlepší v novém roce 2017! Lucie