O mně

Zkušenost práce s klienty ve společnosti věnující se podpoře při léčbě neplodnosti mě vedla k poznání, že systém našeho zdravotnictví řeší tuto problematiku převážně na tělesné úrovni a tu psychickou opomíjí. Zkušenost ukazuje, že psychická podpora je tak podstatnou a zásadní podporou, že dokáže nejen napravit, ale i vybudovat pozitivní autentické vnímání sebe sama a tím pozměnit i své tělesné možnosti. Prohloubila tak můj zájem o celostní psychosomatický přístup. 

Při své práci a setkávání s příběhy klientů/tek jsem si také uvědomovala, že složitých a náročných situací spojených s ženstvím, mateřstvím a rodičovstvím, ve kterých ženy a muži ztrácí podporu je celá řada. Proto jsem se rozhodla založit tyto webové stránky, jejichž úkolem je nabídnout psychickou pomoc a podporu v situacích spojených úzce nebo i vzdáleně s mateřstvím a s rodičovstvím.

Vycházím zejména z filozofických a psychoterapeutických základů Gestalt psychoterapie, z celostního pohledu na člověka, psychosomatické medicíny a jejího bio-psycho-sociálního přístupu v léčebném procesu.

 

 

Terapeutka Lucie Machová

Mgr. Lucie Machová

Zakladatelka webu, psycholog a terapeut 

Při své práci vycházím zejména z principů Gestalt terapie. Ta předpokládá, že lidé potenciálně mají všechny nezbytné schopnosti, aby vyřešili své problémy nebo čelili svým obtížím. Nicméně někdy lidé uvíznou a potřebují s něčím pomoci. Svoji úlohu jako terapeutky vnímám v tom, že vám pomohu zřetelněji vidět, v jaké situaci jste se ocitli, zjistit jakou roli v ní hrajete, a experimentovat s hledáním nových řešení nebo způsobů, jak těmto obtížím čelit.

 

Odborné vzdělání:

  • Fakulta sociální studií MU v Brně obor psychologie
  • Komplexní pětiletý psychoterapeutický výcvikový program v Gestalt terapii, Dialog Brno
  • 2012 - Párová terapie, Rita a Robert Resnick (Los Angeles), workshop
  • 2013 - Gestalt terapie, Claudia a Zish Ziembinski (Australie), workshop
  • 2015 - Gestalt terapie v klinické praxi, Jay Lewin (USA), workshop
  • 2015 - Setkání s klienty v tělovém procesu, Peter Philippson (GB), supervizní workshop  
  • 2016 - Gestalt terapie v klinické praxi, Jay Lewin (USA), workshop
  • 2016 - Gestalt terapie s dětmi a adolescenty, Lynn Stadler (USA), workshop
  • 2016 - 2019 advanced training program in Gestalt psychotherapy (Talia Bar-Yoseph Levine, DPsych. (Israel), Jay Levin, M.A. (USA)

 

Pracuji pod supervizí pod vedením PhDr. Jaromíra ChrášťanskéhoMUDr. Michaeli Horáčkové

 

Jsem členkou ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO GESTALT TERAPII a SPOLEČNOSTI PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY při České Lékařské Společnosti JEP.

Při svépráci se řídím etickým kodexem České psychoterapeutické společnosti ČPS JEP . 

 

Úzce spolupracuji s kolegy z Psychoterapuetického centra Alivio na Praze 6.

 

Více informací o mé odborné praxi a zaměření naleznete na mém psychoterapeutickém webu WWW.LUCIEMACHOVA.CZ

 Vážení zájemci o psychoterapii, věnujte prosím pozornost aktuálním informacím v části "Kontakt". Děkuji.

 

Vítejte na místě pro ty, kteří se ocitli v obtížné životní situaci úzce či vzdáleně spojené s mateřstvím, rodičovstvím a partnerskými vztahy...

 

Vážení čtenáři a klienti, přeji Vám ze srdce vše nejlepší v novém roce 2017! Lucie