O mně

Zkušenost práce s klienty ve společnosti věnující se podpoře při léčbě neplodnosti mě vedla k poznání, že systém našeho zdravotnictví řeší tuto problematiku převážně na tělesné úrovni a tu psychickou opomíjí. Zkušenost ukazuje, že psychická podpora je tak podstatnou a zásadní podporou, že dokáže nejen napravit, ale i vybudovat pozitivní autentické vnímání sebe sama a tím pozměnit i své tělesné možnosti. Prohloubila tak můj zájem o celostní psychosomatický přístup. 

Při své práci a setkávání s příběhy klientů/tek jsem si také uvědomovala, že složitých a náročných situací spojených s ženstvím, mateřstvím a rodičovstvím, ve kterých ženy a muži ztrácí podporu je celá řada. Proto jsem se rozhodla založit tyto webové stránky, jejichž úkolem je nabídnout psychickou pomoc a podporu v situacích spojených úzce nebo i vzdáleně s mateřstvím a s rodičovstvím.

Vycházím zejména z filozofických a psychoterapeutických základů Gestalt psychoterapie, z celostního pohledu na člověka, psychosomatické medicíny a jejího bio-psycho-sociálního přístupu v léčebném procesu.

 

 

Terapeutka Lucie Machová

Mgr. Lucie Machová

Psycholožka a Gestalt psychoterapeutka 

Při své práci vycházím zejména z principů Gestalt terapie. Ta předpokládá, že lidé potenciálně mají všechny nezbytné schopnosti, aby vyřešili své problémy nebo čelili svým obtížím. Nicméně někdy lidé uvíznou a potřebují s něčím pomoci. Svoji úlohu jako terapeutky vnímám v tom, že vám pomohu zřetelněji vidět, v jaké situaci jste se ocitli, zjistit jakou roli v ní hrajete, a experimentovat s hledáním nových řešení nebo způsobů, jak těmto obtížím čelit.

 

Odborné vzdělání:

 • Fakulta sociální studií MU v Brně obor psychologie
 • Komplexní pětiletý psychoterapeutický výcvikový program v Gestalt terapii, Dialog Brno, zakončený certifikační zkouškou
 • 2012 - Párová terapie, Rita a Robert Resnick (Los Angeles)
 • 2013 - Gestalt terapie, Claudia a Zish Ziembinski (Australie)
 • 2015 - Gestalt terapie v klinické praxi, Jay Lewin (USA)
 • 2015 - Setkání s klienty v tělovém procesu, Peter Philippson (GB), supervizní workshop  
 • 2016 - Gestalt terapie v klinické praxi, Jay Lewin (USA), workshop
 • 2016 - Gestalt terapie s dětmi a adolescenty, Lynn Stadler (USA), workshop
 • 2017 - Aspekty terapeutické práce pro oběti trestných činů (Miroslav Bubeník, Nomie)
 • 2019 - Sexualita a intimita ve vztazích, Dr. Nancy Amendt-Lyon (Rakousko)
 • 2019 - Duševní zdraví v těhotenství a po porodu, Prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph. D. (NUDZ, Klecany)
 • 2016 - 2019 - Advanced training programme in Gestalt psychotherapy focused on 
  therapeutic work under supervision, Tali Bar-Yoseph Levine, DPsych. (Israel), Jay Levin, M.A. (USA)
 • 2021 - Gestalt terapie a hysterie, Rosaria Lisi, Giovanni Turra (Itálie)
 • 2022-2023 - Terapie párového vztahu, Marie Zemanová, Jan Knop (ČR)
 • 2023 - Těla v poli, Julianne Appel-Opper (Německo)

 

Pracuji pod supervizí pod vedením PhDr. Jaromíra ChrášťanskéhoMUDr. Michaeli Horáčkové

 

Jsem členkou ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO GESTALT TERAPII.

Při svépráci se řídím etickým kodexem České psychoterapeutické společnosti ČPS JEP . 

 

Spolupracuji s kolegy z Psychoterapeutického centra Alivio na Praze 6, kde jsem v minulosti také pracovala.

 

Více informací o mé odborné praxi a zaměření naleznete na mém psychoterapeutickém webu WWW.LUCIEMACHOVA.CZ

 Vážení zájemci o psychoterapii, od září 2023 přijímám nové klienty pro párovou i individuální psychoterapii. Více informací v záložce "Kontakt". 

 

Vážení zájemci o psychoterapii, věnujte prosím pozornost aktuálním informacím v části "Kontakt". Děkuji.

 

Potřebujete konzultaci ještě před vánočními svátky? Nabízím uvolněný termín ve středu 21.12. v 9 hod. / 80min. Jak na to? Volejte nebo pište, viz záložka "Kontakt". 

 

 

Vítejte na místě pro ty, kteří se ocitli v obtížné životní situaci úzce či vzdáleně spojené s mateřstvím, rodičovstvím a partnerskými vztahy...

 

Vážení čtenáři a klienti, přeji Vám ze srdce vše nejlepší v novém roce 2017! Lucie